วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน

 

วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน

ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่ค.ศ. 1967 เริ่มก่อตั้งกลุ่มคริสตชนบางแสน คุณพ่อซาอูล(อรุณ ธรรมธาดา) เจ้าอาวาสวัดชลบุรีเป็นผู้ดูแล
ได้เช่าบังกาโลหลังหนึ่งบริเวณชายหาดบางแสน ของบาร์โกโกนัทไว้เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีมิสซา


ค.ศ. 1968 สังฆมณฑลได้ซื้อที่ดินประมาณ 8 ไร่ครึ่ง ริมถนนลงหาดบางแสน
ติดรั้ววิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน)


ค.ศ. 1972 คุณพ่อวาณิช คุโรวาท ได้สร้างอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่พัก ชั้นล่างใช้เป็นวัด ขนาดวัดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร


ค.ศ. 1987 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง เจาะผนังทิศตะวันตก เปิดเป็นหน้าวัด


ค.ศ. 1989 คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง ต่อเติมหลังคาหน้าวัดออกมา 10 เมตร


ค.ศ. 1990 คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ถมที่ทั้งหมด และจัดฉลองครบ 25 ปีของการก่อตั้งกลุ่มคริสตชน


ค.ศ. 1995 คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล ต่อเติมตัววัดเพิ่มอีก 6 เมตร และยกพื้นวัดขึ้นอีก 15 เซ็นติเมตร


สร้างกำแพงรอบวัดและรั้วหน้าวัด


ค.ศ. 1997 คุณพ่อประวิช หอมวิไลย เสนอโครงการสร้างวัดวันที่ 29 กรกฎาคม 1997
ได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการ วันที่ 10 กันยายน 1997


ค.ศ. 2000 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์วัดหลังใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2000


ค.ศ. 2001 คุณพ่อประสาน พงศ์สิริพัฒน์ ลงมือก่อสร้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2001


วัดใหม่แล้วเสร็จแล้ว


พิธีเปิดและเสกวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 2003


ภาพวัดใหม่
พิธีเปิดและเสกวัดใหม่
ภูมิหลังที่มาของวัดใหม่
พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและเจ้าอาวาส
ประวัติวัดบางแสน
พิธีวางศิลาฤกษ์และฉลองวัด 2000

Upload 11 Sept 2009
Back to Home Page